Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 580
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022
Lượt đọc: 5577Thời gian: 09:01 - 26/01/2022
Phong trào Đua ghe truyền thống trên Sông Sịa

Để triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, nhất là việc lồng ghép nội dung đánh giá về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; kiểm kê, rà soát các loại hình di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội tiêu biểu được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở địa phương đưa vào danh mục theo quy định để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị, mới đây, Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022.

Theo đó, từ Quý II đến Quý IV - 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Bộ VHTT cũng giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Kế hoạch chung về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; tập huấn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại một số địa phương. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022; Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đồng thời nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Văn Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL