Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 83.285
Vai trò của gia đình trong phát triển văn hóa đọc
Lượt đọc: 4517Thời gian: 15:17 - 07/03/2022
Ảnh minh họa

(VHH) - Ngày 28/2/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030.

 

Việc đẩy mạnh phát triển “văn hóa đọc” ở mỗi gia đình có vai trò tạo nền tảng quan trọng góp phần hình thành nên tư duy mỗi cá nhân cũng như là một nét đẹp riêng ở từng gia đình. Đây là nơi nuôi dưỡng những “mầm mống”, xây dựng thói quen tự nghiên cứu, học tập suốt đời của mỗi người, để từ đó tạo nên các giá trị đạo đức của từng cá nhân, của từng cộng đồng xã hội.

Theo đó, Vụ Thư viện được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, các địa phương, các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các hộ gia đình, đặc biệt các hộ gia đình dân tộc thiểu số, gia đình ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo về vai trò của gia đình trong việc hình thành và đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong gia đình.

Kế hoạch đặt ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị số 06-CT/TW và các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành văn hóa, thể thao, du lịch về vị trí, vai trò của công tác xây dựng gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Văn Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL