Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 45.004
Xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Phong Điền
Lượt đọc: 1808Thời gian: 10:00 - 13/05/2022

VHH - Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương, của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Đảng bộ huyện Phong Điền về phát triển văn hoá, xã hội, trong những năm qua, UBND huyện Phong Điền đã triển khai thực hiện phong trào, được các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng.

Phong trào TDĐKXDĐSVH mà trọng tâm là phong trào xây dựng Gia đình văn hóa (GĐVH) đã phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá, sáng tạo văn hoá, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự phát triển chung về kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh tại các cộng đồng dân cư.

Việc triển khai phong trào xây dựng GĐVH trên địa bàn huyện đã góp phần xây dựng, gìn giữ và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nhất là nề nếp gia phong của gia đình người dân vùng đất Phong Điền. Phong trào xây dựng GĐVH  cũng là điều kiện tốt để vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động xã hội khác, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng con người Phong Điền có tư duy, phong cách làm việc năng động, tích cực để vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước xóa bỏ tình trạng đói nghèo.

Đến nay, toàn huyện đã công nhận 137/137 thôn, bản, tổ dân phố (đạt 100%) đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa qua các giai đoạn; có 25.912/28.420 số hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hoá (đạt 91,17%). Đời sống xã hội có những bước cải thiện đáng kể, 100% hộ gia đình được dùng điện; 100% số hộ gia đình được dùng nước sạch, nhiều phong trào lớn của các đoàn thể, các tổ chức xã hội ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực như: “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bình đẳng giới”, “Chăm sóc sức khỏe sinh sản”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Khuyến học, khuyến tài”,… Ngoài ra, các loại hình câu lạc bộ được tổ chức với những nội dung hoạt động có liên quan đến tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công để phát triển kinh tế; thực hiện kế hoạch hoá gia đình; vệ sinh môi trường; tuyên truyền và nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân. Các nội dung hoạt động này đã giúp cho phong trào đi vào bề sâu, tạo nên hiệu quả và chất lượng của đời sống văn hóa ở cơ sở, là kênh chuyển tải thông tin quan trọng để các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi cá nhân và cộng đồng dân cư.

Có thể nói, các GĐVH tiêu biểu, chính là những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư về phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời đây cũng là những nhân tố tích cực, quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trước các tác động của những tiêu cực của xã hội. Các GĐVH là cơ sở nền tảng cho việc xây dựng thành công thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn. Trong những năm qua, huyện Phong Điền đã tổ chức các mô hình  “Gia đình hiếu học”, “Gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ”, thông qua đó đã bình chọn GĐVH tiêu biểu, xuất sắc tham gia Lễ tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế theo từng giai đoạn.

Để nâng cao hiệu quả của việc triển khai phong trào xây dựng GĐVH gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH và phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa huyện Phong Điền trong thời gian tới đi vào chiều sâu và mang tính bền vững đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần phải có những biện pháp cấp thiết và lâu dài như: bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng GĐVH, đổi mới phương pháp và cách thức tiến hành bình xét đề nghị công nhận GĐVH, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào, đưa phong trào đi vào thực chất, khắc phục hiện tượng chạy theo thành tích; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng GĐVH ở các địa phương. Tổ chức giao ban định kỳ để nắm tình hình, đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào; tổ chức hướng dẫn, vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, thực hiện nếp sống văn minh, tham gia thực hiện tốt hương ước, quy ước văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở,...

Để cho phong trào xây dựng GĐVH ngày càng trở nên thiết thực và hiệu quả trước hết mỗi một người dân chúng ta hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, có những việc làm thiết thực, gương mẫu hơn bắt đầu từ trong nếp sống thường ngày của mình. Qua đó, hình thành những tập quán mới, văn minh, tiến bộ, làm cho mọi người dân, mọi cộng đồng dân cư có nếp sống tôn trọng pháp luật, tôn trọng quy định, quy ước, hương ước của cộng đồng, đưa phong trào xây dựng GĐVH trên địa bàn huyện ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng huyện Phong Điền phát triển toàn diện.

Khánh Trình (PĐ)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL