Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 26.638
Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong Thư viện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 2024Thời gian: 10:38 - 27/06/2022

(VHH) - Tăng cường chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của các thư viện, hỗ trợ đảm bảo khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc, phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là một trong những nhiệm vụ chính được đặt ra trong chương trình chuyển đổi số của Công an nhân dân giai đoạn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, ngày nay cùng với xu thế chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới, thư viện trong cả nước nói chung, thư viện trong Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đã và đang tận dụng thành công những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để làm tốt vai trò văn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học và phát triển văn hóa đọc góp phần phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn của cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng xã hội. Đây là hoạt động nhằm tạo cơ hội tiếp cận sử dụng thông tin và tri thức, nâng tầm hiểu biết, đồng thời là phương tiện và công cụ đảm bảo cho mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND có thể thực hiện ý tưởng học suốt đời trong bối cảnh phát triển của xã hội học tập hiện nay.

Hoạt động ký kết phối hợp thúc đẩy hoạt động văn hóa và thể thao giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025

Thời gian qua, thực hiện chương trình “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của quốc gia, Lãnh đạo các cấp, các ngành mà đặc biệt là trong lực lượng công an nhân dân đã chú trọng công tác đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số thư viện trong CAND để hình thành môi trường thông tin thư viện số nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin của cán bộ, chiến sĩ, người đọc góp phần từng bước nâng cao năng lực hoạt động của Thư viện.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lực lượng Công an nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số hoạt động thư viện trong CAND gồm: Chuyển đổi nhận thức; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; phát triển hạ tầng số; phát triển dữ liệu số; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia công tác thư viện số; thực hiện công tác phối hợp, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường thư viện số; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Hoạt động ký kết phối hợp thúc đẩy hoạt động văn hóa và thể thao giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025

Với các nhiệm vụ quan trọng đặt ra, kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 có 100% công an các đơn vị, địa phương có thư viện phòng đọc, tủ sách được hiện đại hóa trang thiết bị và phương thức hoạt động, được ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, phục vụ đảm bảo cung ứng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cán bộ chiến sĩ. Cán bộ làm công tác thư viện trong công an nhân dân được đào tạo bài bản, đúng quy chuẩn và được cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kịp thời, được tiếp cận vận hành kỹ năng thư viện hiện đại. Đến năm 2030 cơ bản chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện hệ thống thư viện; phát triển thư viện số và liên thông thư viện, phòng đọc, tủ sách các đơn vị địa phương; hình thành môi trường thông tin số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu văn hóa tinh thần, thông tin giáo dục, giải trí và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, phát triển văn hóa đọc, xây dựng môi trường học tập suốt đời cho cán bộ chiến sĩ góp phần tích cực vào công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Văn Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL