Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 17.936
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
Lượt đọc: 3495Thời gian: 14:09 - 21/08/2023
Ảnh minh họa

(VTH) - Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Sau khi tổng hợp tình hình triển khai thực hiện về công tác quản lý nhà nước và kiến nghị của doanh nghiệp, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương cần triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

Đối với nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền, chức năng của Sở: Hướng dẫn, phổ biến quy trình cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Thực hiện rà soát, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm theo quy định hiện hành thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; tiến hành thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan thực hiện một số nội dung như:

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy: Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; xây dựng chương trình phối hợp khảo sát, kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; Chủ động, kịp thời giải đáp, hướng dẫn cụ thể chi tiết các quy định và giải pháp để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân khắc phục các vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Về áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy: Tuyên truyền, phổ biến cho chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở về kiến thức pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Xây dựng về an toàn cháy cho nhà và công trình); Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường khi xây mới hoặc cải tạo sửa chữa thuộc phạm vi điều chỉnh phải thực hiện theo quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan; Rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đầu tư xây dựng theo từng đối tượng, loại hình cơ sở còn tồn tại, vướng mắc trên nguyên tắc bảo đảm yêu cầu an toàn cháy, nổ.

Cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành, đặc biệt là công tác phối hợp liên ngành với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này và thông báo kết quả xử lý đến các cơ quan có liên quan. Qua đó, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định.

T.H (Theo https://baochinhphu.vn/)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL