Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 36.919
Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 2811Thời gian: 09:50 - 21/09/2023

Sáng ngày 20/9, Sở Văn hoá và Thể thao – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của BCĐ Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” về tình hình và kết quả thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023. Tham dự buổi làm việc về phía BCĐ Trung ương có Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an - Trưởng đoàn; về phía BCĐ địa phương có đồng chí Phan Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VHTT, Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phong trào tỉnh và các thành viên của BCĐ Trung ương, địa phương cùng tham dự.

Tại buổi làm việc Sở Văn hoá và Thể thao – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã báo cáo nhanh một số kết quả, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện phong trào trong thời gian qua, cụ thể như:

Trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) một cách đồng bộ, đảm bảo các nội dung theo quy định. Trên cơ sở Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào trên địa bàn.

Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và lồng ghép, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào cụ thể. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã phối hợp UBND huyện Phú Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Ban chỉ đạo các cấp và cán bộ trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình tại cơ sở.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã ban hành kế hoạch số 227/KH-SVHTT ngày 10/02/2022 về việc Truyền thông phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 qua đó đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức: Đăng tải tin, bài viết, phóng sự, ảnh,... trên Chuyên trang Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Trang thông tin điện tử của ngành Văn hóa và Thể thao và tuyên truyền cổ động trực quan tại một số địa phương (Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền).

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã ban hành kế hoạch số 318/KH-SVHTT ngày 24/02/2023, kế hoạch truyền thông phát triển phong trào trên địa bàn tỉnh năm 2023. Căn cứ kế hoạch, đã phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức tại các địa phương: thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thuỷ, huyện Phong Điền và Quảng Điền. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục duy trì đăng tải tin, bài viết tuyên truyền, phản ánh nội dung thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh trên Trang truyền thông về phong trào thuộc Trang thông tin Sở Văn hoá và Thể thao. Ban hành Kế hoạch số 423/KH-SVHTT ngày 09/3/2023 về việc thực hiện tuyên truyền Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Ban chỉ đạo phong trào từ tỉnh đến huyện đã lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có; bổ sung các nội dung văn hóa phù hợp với thực tiễn; gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người góp phần phát triển kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ. Gắn với các cuộc vận động xã hội rộng lớn: “Ngày vì người nghèo”; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông. Gắn kết thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể với các phong trào: “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”; “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị lực lượng vũ trang; xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với việc thực hiện đề án Ngày chủ nhật xanh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:

- Công tác chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Phong trào chưa được các cấp, các ngành tổ chức thường xuyên. Quá trình triển khai vẫn còn những địa phương thiếu chú trọng đến chiều sâu và tính bền vững của Phong trào.

- Đội ngũ cán bộ tham mưu, tổ chức thực hiện Phong trào ở các cấp (đặc biệt là ở phường, xã) chưa ổn định, thiếu kinh nghiệm, tâm huyết nên công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo chưa hiệu quả.

- Kinh phí triển khai Phong trào còn quá hạn hẹp, đặc biệt là kinh phí tuyên truyền, vận động và động viên khen thưởng ở cơ sở.

- Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát triển đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên chất lượng của Phong trào còn chưa đồng đều. Tỷ lệ bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tệ nạn ma túy, mại dâm,… có chiều hướng tăng.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tuy có những chuyển biến tuy nhiên khu vực đô thị chuyển biến chậm hơn so với nông thôn; một số cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu so với người dân.

- Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tỷ lệ xây dựng còn thấp, thiếu trang thiết bị phục vụ hoạt động, nhu cầu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cơ sở.

Trong buổi làm việc các thanh viên của BCĐ Trung ương và địa phương đã có thảo luận nhằm phát huy những thành tích, thuận lợi, đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mặc trên địa bàn tỉnh.

 

 

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL