Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 28.193
Phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
Lượt đọc: 751Thời gian: 08:55 - 08/04/2024
Ảnh minh họa

(VTH) - Ngày 03/04/2024, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 148/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận 70/KL-TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030 có số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trên tổng số dân số đạt trên 40%; số gia đình thể thao đạt trên 30% tổng số hộ gia đình. Tập trung đầu tư, xây dựng các thiết chế thể dục, thể thao các cấp. Phấn đấu giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường đạt tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khoá đạt 100%; Tỷ lệ học sinh tham gia tập luyện thể dục, thể thao ngoại khoá thường xuyên ở các cấp học đến năm 2030: Tiểu học đạt trên 80%; Trung học cơ sở đạt trên 90%; Trung học phổ thông đạt trên 95%; Tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến năm 2030: Tiểu học; Trung học cơ sở đạt 95%; Trung học phổ thông đạt 95%... Thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang: Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đạt trên 95%...

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân đối với phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao; lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về thể dục, thể thao trong nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng; phối hợp chặc chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ứng dụng công nghệ số, tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, xây dựng các kênh truyền thông về thể dục thể thao nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất, thông tin có liên quan cho nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phối hợp tuyên truyền, vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Chú trọng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học; khung khổ pháp lý về kinh tế thể thao, quyền sở hữu, chuyển nhượng, khai thác bản quyền và tài trợ, thúc đẩy xã hội hoá. Bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền thưởng, trợ cấp, ưu đãi khác đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người trực tiếp làm công tác thể dục, thể thao. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác, giao lưu quốc gia, quốc tế, góp phần nâng cao hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh, các quốc gia và dân tộc.

Tăng cường công khai, minh bạch, thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật; kịp thời hướng dẫn xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể dục, thể thao…

TH (Theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL