Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 15.337
Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao: Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống
Lượt đọc: 93673Thời gian: 17:20 - 21/09/2016

(VHH) - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, được Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu với mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp của Ngành tiếp tục phát triển, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Sau khi có Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số: 111-KH/ĐUSVHTTDL về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan  tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ngày 22/8/2016, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã triệu tập Hội nghị toàn thể quán triệt, nghiên cứu và học tập Nghị quyết và Chương trình hành động cho gần 600 cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành. Sau 01 ngày tổ chức, cán bộ, đảng viên ngành Văn hóa và Thể thao đã được quán triệt, nghiên cứu, học tập các nội dung, quan điểm cơ bản và mới của các văn kiện: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo kết hợp học tập, quán triệt các văn kiện với thảo luận việc dành thời gian để nghiên cứu các văn kiện, thảo luận, thông qua chương trình hành động của Đảng bộ Sở, trong đó bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng các nhiệm vụ mục tiêu phát triển về văn hóa, thể thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; thành phố Văn hóa ASEAN...

Qua hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ Sở, cùng với tiếp thu văn kiện Đại hội, các cán bộ, đảng viên đã liên hệ sâu sắc với thực tiễn công tác, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra tại địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực; đúc rút những vấn đề cơ bản của Nghị quyết để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào xây dựng Chương trình hành động của Chi bộ; kế hoạch triển khai kế hoạch công tác của Ngành và đơn vị; với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.

Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc, trước hết là đồng chí Bí thư phải chủ động triển khai kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại từng Chi bộ, Đảng bộ bộ phận đảng bộ mình theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Sở. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực của cả tập thể và cá nhân. Khắc phục bệnh hình thức, học tập nghị quyết qua loa. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của người học đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng phát huy những kết quả đã đạt được không ngừng đổi mới và đa dạng hóa phương thức quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đặc thù tưng đơn vị, chú trọng về chiều sâu, đi vào thực chất và luôn gắn liền với thực tiễn, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Cần coi việc học tập, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận và làm rõ những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc để bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình. Cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, phân công trách nhiệm rõ ràng để nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống.

Mục tiêu của công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL