Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.979
Đến 2020, phấn đấu có thêm 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt đọc: 79895Thời gian: 09:59 - 06/10/2016
Hạ tầng giao thông liên xã ở Nam Đông

(VHH) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với tổng mức vốn thực hiện Chương trình là 7.220 tỷ đồng.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững và nâng chất lượng đối với 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; phấn đấu có thêm 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 61 xã, đạt tỷ lệ 59%; phấn đấu 02 huyện Quảng Điền và Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã đạt: 16,5 tiêu chí vào cuối năm 2020; các xã còn lại phấn đấu đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho người dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

Hạ tầng giao thông ở xã Phú Thượng

Dự kiến tiến độ thực hiện cụ thể: Năm 2016 tăng thêm 7 xã đạt chuẩn, trong số 11 xã phấn đấu sau: Điền Lộc (huyện Phong Điền); Hương Bình (thị xã Hương Trà); Sơn Thủy (huyện A Lưới); Vinh Hiền, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc); Quảng Công, Quảng Phước (huyện Quảng Điền); Phú Thuận, Phú Hải, Phú An (huyện Phú Vang) và Thượng Quảng (huyện Nam Đông). Năm 2017 tăng thêm 9 xã đạt chuẩn, trong số 11 xã phấn đấu sau: Điền Hải (huyện Phong Điền); Hương Toàn, Hương Phong (thị xã Hương Trà); Phú Vinh, A Ngo (huyện A Lưới); Lộc An (huyện Phú Lộc); Thủy Phù (thị xã Hương Thủy); Quảng Vinh (huyện Quảng Điền); Vinh Thanh, Phú Thanh (huyện Phú Vang) và Thượng Nhật (huyện Nam Đông). Năm 2018 tăng thêm 10 xã đạt chuẩn, trong số 11 xã phấn đấu sau: Phong Hòa, Phong Mỹ (huyện Phong Điền); Hải Dương (thị xã Hương Trà); Nhâm (huyện A Lưới); Lộc Trì (huyện Phú Lộc); Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy); Quảng Thành, Quảng An (huyện Quảng Điền); Phú Hồ, Vinh Thái (huyện Phú Vang) và Thượng Lộ (huyện Nam Đông). Năm 2019 tăng thêm 8 xã đạt chuẩn, trong số 12 xã phấn đấu sau: Phong Thu, Điền Môn (huyện Phong Điền); Hương Thọ (thị xã Hương Trà); Hương Lâm (huyện A Lưới); Lộc Hòa (huyện Phú Lộc); Thủy Vân, Phú Sơn (thị xã Hương Thủy); Quảng Thọ, Quảng Lợi (huyện Quảng Điền); Phú Lương (huyện Phú Vang) và Hương Hữu, Thượng Long (huyện Nam Đông). Năm 2020 tăng thêm 7 xã đạt chuẩn, gồm: Điền Hòa, Phong Xuân (huyện Phong Điền); Bình Điền (thị xã Hương Trà); Hồng Bắc (huyện A Lưới); Vinh Hải (huyện Phú Lộc) và Quảng Ngạn, Quảng Thái (huyện Quảng Điền).

Các giải pháp được đề ra đó là tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện ban hành cơ chế chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình theo quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường huy động, đa dạng hoá các nguồn vốn, bố trí nguồn vốn hợp lý, bảo đảm hiệu quả đầu tư để thực hiện Chương trình. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn, tăng thu nhập và giảm nghèo ở nông thôn. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, đào tạo nghề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp; thực hiện phân công các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành phụ trách địa bàn huyện, xã cụ thể để theo dõi, giúp đỡ thực hiện Chương trình. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo dõi, giúp đỡ các đơn vị xã, thôn bản trong xây dựng nông thôn mới...

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL