Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 24.977
Các nội dung Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XV)
Lượt đọc: 37508Thời gian: 17:01 - 11/05/2017

(VHH) - Thực hiện kế hoạch số 104-KH/ĐUSVHTT ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XV), Đảng ủy Sở yêu cầu đồng chí Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị. 

Nội dung phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện:

- Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 27-KH/ĐUK, ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 19/4/2017 của Tỉnh ủy khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII).

Tập tin đính kèm:
Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL