Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 5.892
Hướng dẫn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Lượt đọc: 30131Thời gian: 15:40 - 22/01/2018

(VHH) - Trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương và đất nước; vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU về việc tuyên truyền các hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và xuân Mậu Tuất 2018.

Theo đó, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 88 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; Khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân với chủ đề "Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất";…

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất!

2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!

3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018!

6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

VP Đảng ủy Sở
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL