Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 1.908
Hội nghị đánh giá công tác Văn hóa và Thể thao 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.
Lượt đọc: 48973Thời gian: 17:32 - 05/07/2018

(VHH) – Sáng ngày 05/7, tại huyện Quảng Điền, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Văn hóa và Thể thao 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đồng chí Phan Tiến Dũng - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị và Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trung tâm Văn hóa thành phố Huế.

Đối với công tác quản lý, cấp phép, Ngành Văn hóa và Thể thao đã tập trung tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước bằng các hình thức thanh tra, kiểm tra quản lý các lĩnh vực chuyên môn, thực hiện việc tiếp nhận các hồ sơ cấp phép theo dịch vụ công trực tuyến của tỉnh gắn chặt với công tác thẩm định hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp tục chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, triển khai các hoạt động của Ngành; Thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động Trang Thông tin điện tử phục vụ việc tra cứu thông tin và theo dõi các hoạt động của Ngành trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác xây dựng và triển khai các đề án, quy hoạch, trong sáu tháng đầu năm, Ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các Kế hoạch, Đề án, Quyết định quan trọng của Ngành, đáng chú ý là đã sửa đổi và ban hành Quy định mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế, phù hợp với quy định về tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; Kịp thời hoàn thành Dự án di dời Nhà Trưng bày tác phẩm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị về địa điểm mới trong dịp Festival Huế 2018; Triển khai các hoạt động đối với Đề án quy hoạch Tượng đài tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ngành cũng được chú trọng thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở đã ban hành 10 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 79 triệu đồng, nhận giao nộp từ cơ sở kinh doanh 100 đĩa CD, VCD, DVD bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu không dán nhãn kiểm soát, buộc tháo dỡ 650 băng rôn, bảng quảng cáo vi phạm.

Về lĩnh vực văn hóa gia đình, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tổ chức đa dạng, thường xuyên và đều khắp, hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu bóng được tổ chức phong phú, chất lượng; công tác bảo tồn, trùng tu tôn tạo và phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh được Sở tập trung chú trọng; phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục đạt được sự phát triển ổn định; Sở tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, tích cực triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn cũng như công tác xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, Thừa Thiên Huế tổ chức thành công các chương trình trong khuôn khổ Festival Huế, Sở đã tham mưu và tổ chức thành công các chương trình: Liên hoan hát chầu văn toàn quốc, chương trình Tình khúc Huế, Âm vọng sông hương, và các hoạt động hưởng ứng: Trưng bày chuyên đề “Huế - nơi hội tụ những cổ vật tinh hoa”; Hội nghị tổng kết 10 năm sưu tầm, số hóa tài liệu Hán - Nôm làng, xã, tư gia trên địa bàn Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2018 và các hoạt động triển lãm chuyên đề khác. Cùng với các hoạt động trên, nhằm chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị của quê hương và đất nước, Sở cũng đã tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ với quy mô lớn, nội dung tổ chức phong phú và đa dạng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được sự hưởng ứng đông đảo của người dân và du khách, được lãnh đạo Tỉnh đánh giá cao. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2018, Ngành văn hóa và thể thao đã tổ chức hơn 120 buổi biểu diễn nghệ thuật, phục vụ hơn 40.000 lượt khán giả, tổ chức hơn 2150 suất diễn Ca Huế trong các doanh nghiệp và trên sông Hương phục vụ gần 50.000 lượt khán giả; tổ chức chiếu bóng hơn 308 buổi phục vụ 125.000 lượt khán giả đến xem.

Công tác thư viện tiếp tục được tập trung triển khai hiệu quả, tổ chức số hóa hơn 37.000 trang tài liệu; hoàn thành và xuất bản Thư mục đề yếu sắc phong Triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế. Tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức Ngày hội đọc sách cho các tầng lớp nhân dân và các em học sinh, sinh viên. Trong 6 tháng qua, Thư viện Tỉnh đã cấp 813 thẻ bạn đọc, phục vụ 50.926 lượt và luân chuyển hơn 143.000 lượt sách báo đến các địa phương.

Đồng chí Phan Tiến Dũng - TUV, Giám đốc Sở VHTT Chủ trì Hội nghị

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tập trung đẩy mạnh. Đã triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, về  “Huế, Việt Nam - Thành phố văn hóa ASEAN”; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc cả nước; tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV…

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc được tập trung thực hiện tốt. Sở đã hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai xây dựng hồ sơ các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các di tích đã được phân cấp; tham mưu và xét công nhận 7 di tích cấp tỉnh; Triển khai kế hoạch phục hồi lễ hội AZa ở A Lưới thuộc Đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cùng tham gia đón nhận Bằng vinh danh của UNESCO công nhận Nghệ thuật bài Chòi Trung bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp tục xây dựng kế hoạch để bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật này.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, có 1.197 làng, (thôn, bản), tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92% so với đăng ký; 1.165 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92% so với đăng ký; có 252.151 gia đình được UBND xã, phường, thị trấn công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,3% so với đăng ký. Đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh đã có 03 xã, 02 phường trên tổng số 152 xã, phường, thị trấn được công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Lĩnh vực thể dục thể thao cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, đối với phong trào thể thao quần chúng đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thu hút hàng chục nghìn du khách và nhân dân địa phương tham dự. Đáng chú ý là tổ chức thành công Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2018, Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và Khai mạc Giải việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 26 năm 2018 tại Quảng trường Ngọ Môn thu hút hàng ngàn người tham gia; tổ chức thành công Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018, được nhân dân và các cơ quan truyền thông đánh giá cao. Đến nay đã hoàn thành 13/14 môn thi đấu trong chương trình của Đại hội, trong đó 2 địa phương thị xã Hương Trà và thành phố Huế đang chiếm ưu thế về số Huy chương so với các đơn vị khác.

Thể thao thành tích cao của tỉnh ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước, trong 06 tháng đầu năm, các đoàn VĐV thể thao Thừa Thiên Huế tham gia các giải thể thao khu vực, trong nước và quốc tế đạt được 209 huy chương các loại (69 HCV, 58 HCB, 82 HCĐ), trong đó có 20 huy chương quốc tế (11 HCV, 05 HCB, 04 HCĐ).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình mà các đơn vị, các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị thuộc Sở cần nỗ lực tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó lưu ý khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp theo quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra về văn hóa, thể thao và gia đình; Tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, gia đình và thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2018, trong đó đáng chú ý là 02 sự kiện thể thao: Cuộc thi Hue Marathon và Giải đua xe đạp đường trường quốc tế COUPE DE Huế 2018 diễn ra trên địa bàn thành phố Huế và các huyện, thị xã trong thời điểm chào mừng sự kiện Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Tiếp tục hoàn thành môn thi đấu trong chương trình Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh; Tiếp tục tuyển chọn huấn luyện các vận động viên chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sắp tới.

Tiếp tục xây dựng và triển khai các đề án về hợp nhất, giải thể một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc; rà soát tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức quản lý, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý ở một số phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Rà soát, sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc, kịp thời khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo, tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình; Triển khai tốt công tác tài chính; Thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai công tác lập hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu và các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; triển khai công tác giáo dục chính trị và huấn luyện tự vệ năm 2018; tăng cường công tác phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ; đảm bảo công tác an ninh mạng trong toàn Ngành. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động của Ngành. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Xây dựng Chương trình mục tiêu Văn hóa, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Ngành năm trong 2019.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL