Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 22.650
Tổ chức thực hiện Nghị quyết và các Kết luận Hội nghị lần thứ mười ba BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VII
Lượt đọc: 3141Thời gian: 10:39 - 17/08/2023

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười ba của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) và 04 Kết luận, cụ thể:

- Kết luận của Đảng ủy Khối khóa VII về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Kết luận của Đảng ủy Khối khóa VII về tiếp tục thực hiện Kết luận số 158-KL/ĐUK, ngày 17/7/2018 về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

- Kết luận của Đảng ủy Khối khóa VII về tiếp tục thực hiện Kết luận số 159-KL/ĐUK, ngày 17/7/2018 của Đảng ủy Khối khóa VI về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối;

- Kết luận của Đảng ủy Khối khóa VII về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các Kết luận nêu trên của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

        1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết và các Kết luận của Đảng ủy Khối (có photo kèm theo, đồng thời văn bản điện tử được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở) phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Đảng ủy Sở.

          2. Giao UBKT Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các Kết luận của Đảng ủy Khối tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Sở.

Chi tiết có tại file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
VPĐU
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL