Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.361

Về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020
Lượt đọc: 41752Thời gian: 15:43 - 27/11/2015

(VHH) - Căn cứ Hướng dẫn 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 20/3/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; để công tác quy hoạch cán bộ sát với thực tiễn và tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu tập thể lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở tiến hành rà soát, bổ sung quy  hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015-2020.

Việc ra soát bổ sung quy hoạch nhằm phát hiện đưa vào quy hoạch những nhân tố mới, những nhân tố tích cực, có đức, có tài, có triển vọng và khả năng lãnh đạo, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn.

Khi rà soát, bổ sung quy hoạch, tập thể lãnh đạo đơn vị cần căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm để xem xét, bỏ phiếu quyết định, không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ các bước như xây dựng quy hoạch ban đầu. (Biểu mẫu đính kèm bên dưới)

Tập tin đính kèm:
Hoàng Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL