Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 38.394

Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 tại nhà
Lượt đọc: 12564Thời gian: 09:53 - 14/03/2022

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Sở Y tế hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 tại nhà, cụ thể như sau:

 

1. Về thẩm quyền

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi quản lý cách ly điều trị ca bệnh Covid-19 (F0) tại nhà có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; Việc cấp giấy và cách ghi nội dung Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

- Cơ sở khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế, khu thu dung điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tiến hành cấp Giấy ra viện theo đúng quy định về điều trị nội trú. (Giấy ra viện phải cập nhật đủ thông tin về Mã số BHYT/ Thẻ BHYT, ghi cụ thể số ngày được nghĩ dưỡng bệnh sau điều trị… và tạo lập dữ liệu chứng từ để chuyển lên Cổng giám định Bảo hiểm y tế )

- Các F0 được điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị tập trung theo quyết định của UBND cấp tỉnh (T2-F0; T2.1-F0; T3-F0; T4-F0…) và các T-F0 cấp huyện được thành lập theo quyết định của UBND huyện được xem là các cơ sở pháp nhân, sử dụng dấu và chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Y tế cấp huyện được giao quản lý điều hành cơ sở đó và cấp Giấy ra viện cho F0 hoàn thành điều trị.

2. Về quy trình

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội:

- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là pháp nhân (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn…): đăng ký mẫu dấu thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT (nếu chưa đăng ký);

- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân (Phòng khám Kim Long – F0, Tuệ Tĩnh Đường – F0…): đăng ký con dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

b) Ngay khi có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà/nơi lưu trú của UBND xã, phường, thị trấn; Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động, cập nhật đầy đủ thông tin người bệnh COVID-19 trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; Sau khi hoàn thành cách ly tiến hành cấp Giấy xác nhận khỏi bệnh theo quy định.

3. Về trách nhiệm

- Giám đốc Trung tâm Y tế phổ biến, quán triệt nội dung và chỉ đạo Trạm Y tế tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Trạm Y tế trong quá trình triển khai thực hiện.

- Trạm Y tế cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc cấp các Giấy chứng nhận.

- Người lao động chịu trách nhiệm khai báo đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về cách ly điều trị F0 tại nhà của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc cung cấp thông tin trong việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Lưu ý:

- Đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận trước ngày ban hành văn bản này, phải đợi đến lúc có văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung các quy định và Sở Y tế sẽ có văn bản cập nhật hướng dẫn để giải quyết chế độ BHXH của người lao động.

Chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL