Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 24.279

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023
Lượt đọc: 4368Thời gian: 16:05 - 27/04/2023

Căn cứ Kế hoạch số 869/KH-SVHTT ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 07 viên chức

II. ĐƠN VỊ, CHỨC DANH VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Bảo tàng Mỹ thuật Huế: 03 viên chức

a) Hành chính - Tổ chức

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ.

b) Nghiệp vụ bảo tàng

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp Đại học ngành Hội họa (01 viên chức); Đại học ngành Mỹ thuật Ứng dụng (01 viên chức)

2. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế: 01 viên chức

- Vị trí tuyển dụng: Nghiệp vụ bảo tàng,

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học ngành Việt Nam học;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ.

3. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế: 01 viên chức

- Vị trí tuyển dụng: Nghiệp vụ bảo tàng

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học ngành Quản lý văn hóa;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ.

4. Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế: 02 viên chức

a) Huấn luyện viên:

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Giáo dục thể chất;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ;

+ Có chứng chỉ chuyên môn về Bơi lội và cứu hộ cứu đuối.

b) Nghiệp vụ Thể dục thể thao kiêm công tác Hành chính

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học, có chứng chỉ chuyên môn về Bơi lội và cứu hộ cứu đuối;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đâyđược đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Kiểm tra môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức kiểm tra: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, tiến hành xét tuyển một trong ba hình thức: Phỏng vấn; thực hành; viết.

b) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian kiểm tra: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự kiểm tra có không quá 15 phút chuẩn bị); viết 180 phút (không kể thời gian chép đề); thời gian thực hành tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Thang điểm (phỏng vấn, thực hành,viết): 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2, Mục IV (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;

- Sơ yếu lý lịch (mua tại Sở Nội vụ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 02 bộ đựng trong 02 bì hồ sơ lớn. Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại cơ quan quản lý viên chức. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.

VI. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG:

Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai từ ngày 26/4/2023 - 29/5/2023.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế), số 08 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế.

- Thông báo tuyển dụng được đăng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

2. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 6/2023, sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế) để được xem xét, giải quyết.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL