Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 24.469

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và Nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023
Lượt đọc: 3671Thời gian: 15:17 - 21/08/2023

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định số 220/QĐ-SVHTT ngày 17/8/2023 về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023 và Thông báo số 1977/TB-HĐXTVC ngày 18/8/2023 về Nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

1. Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

2. Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 (hoặc Văn bản hợp nhất Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013);

3. Luật Viên chức số 58/2020/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

4. Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế;

5. Di tích - địa điểm di tích lưu niệm Bác Hồ và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế (2006);

6. Cơ sở Bảo tàng học (1990);

7. Hồ Chí Minh tiểu sử (2018).

 Yêu cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế thông báo nội dung ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự tuyển.

Chi tiết tại file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL