Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 30.591

Thông báo ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 và nội dung ôn tập
Lượt đọc: 3586Thời gian: 16:18 - 19/09/2023

Ngày 15/9, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định số 243/QĐ-SVHTT Về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 và Thông báo số 2211/TB-HĐTDVC về việc thông báo nội dung ôn tập cho các thí sinh trong kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Theo đó dánh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 bao gồm 11 thí sinh.

Nội dung ôn tập cụ thể như sau:
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.
2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019.
3. Luật Kế toán số 88/2015/QH13, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015.
4. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017.
5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
6. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
7. Quyết định số 2681/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Tìm hiểu về hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm gần đây.
9. Một số phần mềm Kế toán.

Chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL