Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 29.273
Chuyển đổi số
Ngày 30/5/2022, Microsoft đã chính thức công bố về lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT), ảnh hưởng đến Microsoft Office phiên bản Office 2013/2016/2019/2021 và các phiên bản Professional Plus. Lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý; từ đó có quyền xem, thay đổi hoặc xóa dữ liệu,…  
Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 674/CATTT-NCSC ngày 11/5/2022 của Cục An toàn thông tin về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022. Ngày 10/5/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 5 với 74 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật sau:  
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau:
Theo Công văn số 5232/BTTTT-CATTT ngày 21/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, xử lý lỗ hổng Log4Shell gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng; Công văn số 1734/CATTT-NCSC ngày 10/12/2021 của Cục An toàn thông tin về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong Apache Log4j.
Ngày 14/10/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-SVHTT về việc Ban hành Quy chế về tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo  an toàn thông tin của Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.
Ngày 14/10/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-SVHTT về việc phân công cán bộ theo dõi công nghệ thông tin, an toàn thông tin Sở Văn hóa và Thể thao.
Ngày 04 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2810/QĐ-UBND kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,  Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 07/12/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-SVHTT về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh của Sở Văn hóa và Thể thao.
Ngày 30/10/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND về chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao. Kế hoạch nêu ra một số mục tiêu và giải pháp sau:
Ngày 03/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 367/KH-UBND về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.
Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 .
(VHH) - Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 8/5/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải nội dung của Kế hoạch như sau: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL