Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 1.692

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lượt đọc: 103713Thời gian: 14:31 - 07/03/2016

(VHH) - Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được ban hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND... Trong đó, tập trung tuyên truyền, làm rõ những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu; vai trò trách nhiệm của cử tri; tuyên truyền không khí dân chủ của công tác bầu cử...

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia là 3 đợt. Đợt 1: Từ ngày 23/02 đến 17/4/2016; Đợt 2 (tuyên truyền cao điểm): Từ 18/4 đến 22/5/2016 và Đợt 3: Từ ngày 23/5 đến 21/6/2016.

Sẽ có nhiều hình thức tuyên truyền được tập trung triển khai như thông tin, tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan bằng panô áp phích, khẩu hiệu, đèn màu, hộp đèn tại trung tâm huyện lị, thị xã, thị trấn. Tổ chức các hình thức tuyên truyền lưu động thông qua các đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện, xã, các đội chiếu bóng lưu động bằng các chương trình, tiết mục, chuyên đề tuyên truyền với các hình thức ca múa nhạc, dân ca hò vè, chiếu phim lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Biên tập tài liệu hỏi đáp, phát hành áp phích, đĩa tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và NĐND các cấp đến tận các tổ bầu cử.

Các đơn vị sự nghiệp trong ngành cũng sẽ chủ động xây dựng các chương trình nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách báo với các chủ đề phù hợp; tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, ven biển, đầm phá...

Đi liền với tổ chức các hoạt động, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lập lại trật tự hoạt động quảng cáo, môi trường hoạt động và dịch vụ văn hóa, du lịch trên địa bàn.

Ở các địa phương, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn công tác tuyên truyền, trang trí chuẩn bị bầu cử.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL