Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 22.559

Triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
Lượt đọc: 4960Thời gian: 23:26 - 17/04/2017

(VHH) - Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác PCBLGĐ; từng bước ngăn chặn và giảm dần tình trạng bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về PCBLGĐ; tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; tổ chức Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ; thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác PCBLGĐ ở các địa phương, đơn vị...

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCBLGĐ; biên soạn tài liệu và tổ chức tập cho cán bộ và những người trực tiếp tham gia công tác PCBLGĐ, gắn công tác PCBLGĐ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn các địa phương tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp lồng ghép các nội dung của Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ vào các hoạt động của Hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về Luật PCBLGĐ để từng bước đưa Luật vào cuộc sống; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; triển khai tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương có tỷ lệ bạo lực gia đình cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi...

Các cơ quan truyền thông mở chuyên mục, đăng tải tin, bài về Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ, về Chương trình Giáo dục Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, công tác xây dựng gia đình văn hóa, qua đó kịp thời phát hiện và nêu gương các mô hình có hiệu quả trong công tác PCBLGĐ và phê phán các hành vi bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa....

TP (Nguồn: CTTĐT Huế)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL