Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 32.008
Góp ý dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/04/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 19/04/2019
Xem góp ý
2Đề án “Tuyển chọn, đào tạo tài năng trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/06/2018
Xem góp ý
3Bản chuẩn cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/07/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/08/2018
Xem góp ý
4V/v góp ý dự thảo ban hành mới chuẩn CSDL GIS ngành Văn hóa và Thể thao
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/10/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 04/10/2018
Xem góp ý
5V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/12/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/12/2017
Xem góp ý
6Góp ý Quy chế Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/04/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/04/2019
Xem góp ý
7Lấy ý kiến Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/05/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/06/2019
Xem góp ý
8Thông báo hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 15/10/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/10/2020
Xem góp ý
9Góp ý dự thảo Quy định về áp dụng, xây dựng, triển khai Bộ chuẩn GISHue chuyên ngành VHTT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/10/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/10/2020
Xem góp ý
10Góp ý dự thảo Quy định về áp dụng, xây dựng, triển khai Bộ chuẩn GISHue chuyên ngành VHTT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/10/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/10/2020
Xem góp ý
11Lấy ý kiến cộng đồng và Hội nghề nghiệp về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/10/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 04/11/2020
Xem góp ý
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL