Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông báo biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên.
Lượt đọc: 454Thời gian: 09:01 - 05/11/2020

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao thông báo mẫu đánh giá kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020.

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc triển khai việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020.

(Biểu mẫu kèm theo)

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày