KẾ HOẠCH Khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
Lượt đọc: 16279Thời gian: 09:53 - 04/04/2022

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ, với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phấn đấu đến hết ngày 31/03/2022 hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.

- Hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lên hệ thống tiêm chủng COVID-19 Quốc gia.

- Thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

  1. Đối tượng tiêm chủng
  • Trẻ em từ 12-17 tuổi chưa tiêm mũi 1 và mũi 2.
  • Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi 3 (bao gồm mũi bổ sung và nhắc lại) đã đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.
  1. Thời gian triển khai: đến hết tháng 3/2022
  2. Hướng dẫn tiêm chủng
  1. Liều cơ bản:

+ Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi hiện đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer 0,3 ml/liều, khoảng cách từ 21-28 ngày.

+ Đối với người từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và được Bộ Y tế cho phép.

b) Liều bổ sung:

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm:

+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…;

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản (2 mũi) bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V.

- Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna) hoặc vắc xin AstraZeneca.

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

- Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.

c) Liều nhắc lại:

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (2 mũi) hoặc liều bổ sung.

- Loại vắc xin:

+ Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna).

+ Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna).

+ Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA (Pfizer, Moderna). hoặc vắc xin Astrazenenca.

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

- Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.

* Lưu ý: Đối với liều dùng vắc xin Moderna

+ Liều cơ bản, liều bổ sung: liều dùng là 0,5 ml

+ Liều nhắc lại: liều dùng là 0,25 ml (1/2 liều cơ bản) cho những người đã tiêm 2 mũi vắc xin trước đó bằng bất kể vắc xin gì.

- Đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và đủ khoảng cách các mũi tiêm.

Chi tiết tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày