“Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội!”
Lượt đọc: 2096Thời gian: 16:34 - 07/06/2023

Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023, được triển khai từ ngày 15/5 đến hết 30/6. Trong dịp này, các địa phương tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ của người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực gia đình.

 

Tại Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình trên Báo Thừa Thiên Huế, tạp chí Văn hóa Huế, hệ thống Đài Phát thanh Truyền hình các cấp tỉnh, huyện, truyền thanh huyện, xã, thị trấn, trang thông tin điện tử, họp dân, sinh hoạt các câu lạc bộ gia đình... Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho gia đình, người thân, cộng đồng. Cấp phát 20.000 sản phẩm truyền thông (tờ gấp tuyên truyền các tiêu chí ứng xử trong gia đình) cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố Huế, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, hà văn hóa các xã, phường, thị trấn, các câu lạc bộ, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; các gia đình trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các hộ gia đình, toàn thể nhân dân về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, của xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, địa phương đối với công tác gia đình và PCBLGĐ. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao các huyện, thị xã, thành phố Huế nhằm triển khai tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, học sinh, hội viên về truyền thống văn hóa dân tộc, giá trị của gia đình; xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống văn minh cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức về PCBLGĐ. Sở Văn hóa và Thể thao tích cực triển khai công tác phối hợp với với Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ phát động triển khai đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023; phối hợp với UBND thị xã Hương Trà tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh “Tuyên dương các Câu lạc bộ gia đình tiêu biểu về vun đặp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam”...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 318.990 hộ gia đình. Trong năm 2022, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh là 49 vụ, được phát hiện ở 48 hộ (giảm 27 vụ so với năm 2021). Trong đó, có 27 vụ bạo lực tinh thần, 20 vụ bạo lực thân thể và 02 vụ bạo lực kinh tế. Nạn nhân bị bạo lực gia đình chủ yếu là nữ 49/50 người. Người gây bạo lực đa số là nam giới (44/48 vụ); 40 người đã được đưa ra góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; 01 người bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn; 07 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính. 100% số người bị bạo lực và người gây bạo lực gia đình đã được tổ hoà giải địa phương can thiệp và tư vấn kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thừa Thiên Huế hiện đang duy trì hoạt động của 30 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 153 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 278 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 537 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 224 đường dây nóng tại các thôn, tổ dân phố.

Nghi Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày