Hội thảo “Gìn giữ, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa trên Tạp chí văn nghệ”
Lượt đọc: 2169Thời gian: 09:11 - 14/06/2023
Nguồn ảnh: http://tapchisonghuong.com.vn

(VTH) - Sáng ngày 11/06, Tạp chí Sông Hương tổ chức hội thảo Tạp chí văn nghệ 6 tỉnh Bắc miền Trung và Tạp chí văn nghệ 5 vùng Kinh đô xưa và nay với chủ đề: “Gìn giữ, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa trên Tạp chí văn nghệ”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tạp chí Sông Hương và ra số đầu tiên (1983-2023).

Văn hóa, di sản luôn là nền tảng của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. 80 năm qua bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” cũng đã khẳng định vai trò của văn hóa là ánh sáng dẫn lối trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Cùng với những di sản quý giá, văn hóa làm sáng thêm những giá trị của tiền nhân và lịch sử để lại, và chính di sản sẽ là thước đo cho văn hóa của thế hệ sau khi chúng ta giữ gìn, phát huy và ứng xử với di sản như thế nào.

Thừa Thiên Huế là vùng đất với nhiều di sản văn hóa vật chất và phi vật chất quý giá, là tiềm năng để phát triển kinh tế, và hơn thế chính văn hóa và di sản lại làm giàu thêm kho tàng văn hóa của quê hương mình. Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã nhấn mạnh sự phát triển của thành phố cần thiết phải dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường”.

“Hội thảo Tạp chí văn nghệ bắc miền Trung, 5 vùng Kinh đô xưa và nay - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa quê hương” vừa mang ý nghĩa vừa là trách nhiệm với những di sản quý giá. Hội thảo lần này, ban tổ chức nhận được 9 tham luận, bên cạnh những vấn đề chung trong cách tiếp nhận và gìn giữ, bảo tồn di sản, văn hóa, các tham luận cũng đã nêu bật lên được nhiệm vụ, tâm huyết và phương cách để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa và di sản của vùng đất quê hương.

Hội thảo giữa các Tạp chí Văn học nghệ thuật của 6 tỉnh Bắc miền Trung là hoạt động nghệ thuật thường niên được kết nối từ nhiều năm nay, nhằm trao đổi kinh nghiệm sáng tác, nâng cao chất lượng các tạp chí trong khu vực. “Giữ gìn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa trên tạp chí văn nghệ” với khát vọng chung tìm ra một giải pháp hữu ích cho sự phát triển đặc thù văn học nghệ thuật, văn hóa vùng đất chúng ta đang sống, để vừa phát triển và cũng gìn giữ, phát huy những giá trị di sản văn hóa mà cha ông chúng ta đã để lại.

V.Vũ (Nguồn tin thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày