Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện tốt công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
Lượt đọc: 159Thời gian: 14:13 - 13/05/2024
Ảnh minh họa

(VHH) - Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, ngày 10/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4606/UBND-XH đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi, tập trung vào nội dung phát huy vai trò người cao tuổi, thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác trợ giúp người cao tuổi.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập có chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng về thể chất, tinh thần cho người cao tuổi, tăng cường cung cấp các dịch vụ theo hướng tự nguyện;

Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách dành cho người cao tuổi; Xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến người cao tuổi đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc tham mưu, thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về người cao tuổi; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi; Hội người cao tuổi các cấp theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Sở Y tế hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng; tổ chức thực hiện tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho người cao tuổi tại cộng đồng; Thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục, khuyến khích tổ chức mạng lưới bác sĩ gia đình và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi; Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại cộng đồng. Đặc biệt, quan tâm đến chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tích cực vận động xã hội hoá nguồn lực hỗ trợ các trang thiết bị y tế cơ bản như: cân sức khỏe, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết và các trang thiết bị y tế khác phù hợp cho công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Xây dựng các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các loại hình câu lạc bộ khác của người cao tuổi; Xây dựng, phát triển mạng lưới tình nguyện viên tham gia các hoạt động: theo dõi, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm tại gia đình cho người cao tuổi.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và người dân; ưu tiên giải quyết, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố Huế thực hiện rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi cấp huyện, thị xã, thành phố; ban hành quy chế hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Người cao tuổi cấp huyện, Hội Người cao tuổi cấp xã theo đúng quy định; Phân bổ nguồn lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện công tác người cao tuổi trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có liên quan; tiếp tục tổ chức tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng; huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách dành cho người cao tuổi; Xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến người cao tuổi đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với người cao tuổi trên địa bàn giai đoạn 2021-2030; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương bằng nhiều hình thức thiết thực như: tổ chức thăm tặng quà dịp tết Nguyên đán, Tháng hành động vì người cao tuổi hằng năm…; vận động các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, phụng dưỡng các trường hợp người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuộc miễn phí cho người cao tuổi...;

Đề nghị Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Hội Người cao tuổi vững mạnh; Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, đề xuất ban hành thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn; 

Hội Người cao tuổi các cấp tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;  đẩy mạnh công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh; cần tập hợp trên 90% người cao tuổi vào tổ chức Hội; tất cả phường, xã, thị trấn đều thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2022-2025; Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam hằng năm. Tiếp tục duy trì và thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi...

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức liên quan vận động nguồn lực thực hiện Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” theo quy định; Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án khởi nghiệp, tạo việc làm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để triển khai thực hiện, giúp hỗ trợ, nâng cao đời sống cho người cao tuổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện

Văn Vũ (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày