Triển khai công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Lượt đọc: 72310Thời gian: 09:48 - 01/09/2016

(VHH) - Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/ĐUSVHTT ngày 18/8/2016 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao và Hướng dẫn số 466/HD-SVHTT ngày 26/8/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiến hành công tác quy hoạch đúng mục đích, yêu cầu, quy trình, tiến độ và gửi báo cáo kết quả quy hoạch về Đảng ủy Sở (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế) đúng thời gian quy định. 

Các biểu mẫu kèm theo:

Tập tin đính kèm:
TCPC
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày