Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 5994Thời gian: 10:12 - 03/08/2018

(VHH) - Căn cứ Kế hoạch số 1141/KH-SVHTT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Thanh tra Sở, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng như sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

2. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phục vụ kiêm công tác lễ tân, văn thư.

3. Điều kiện tuyển dụng:

- Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đăng ký: 

Đơn đăng ký dự tuyển;

- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 02 bộ.

5. Thời gian nhận sồ sơ: từ 31/7/2018 - 08/8/2018.

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Văn hóa và Thể thao (qua phòng Tổ chức - Pháp chế, số 08 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế).

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày