Tập huấn "Nghiệp vụ Gia đình và công tác Dân số - KHHGĐ" năm 2011
Lượt đọc: 133390Thời gian: 07:56 - 01/06/2011

         (VP) - Ngày 31/5/2011, tại thị trấn Sịa huyện Quảng Điền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (Sở Y tế) đã tổ chức lớp tập huấn về Nghiệp vụ Gia đình và chính sách DS-KHHGĐ năm 2011.

Lớp tập huấn thu hút gần 200 học viên là chuyên viên phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi cục Dân số - KHHGĐ; đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách gia đình và dân số của 9 huyện, thị xã, thành phố; cán bộ văn hóa - xã hội các phường, xã, thị trấn toàn tỉnh.
Qua một ngày học tập, trao đổi, các học viên đã cơ bản nắm được những nội dung về các văn bản hướng dẫn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,   Vụ Gia đình về công tác gia đình năm 2011; việc xây dựng Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"; thu thập các chỉ số về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp cơ sở; các chủ trương, chính sách về xây dựng mô hình xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên và đưa chính sách dân số vào hương ước, quy ước xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa giai đoạn 2011-2015; một số văn bản của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số.
Lớp tập huấn cũng đã dành thời gian trao đổi kinh nghiệm về công tác dân số, gia đình giữa các địa phương.
Hữu Uy
Các tin khác
Xem tin theo ngày