Thông tin về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 2535Thời gian: 15:23 - 30/01/2020

VHH - Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc tổ chức tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI;

2. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020);

3. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (tháng 4/1930 - tháng 4/2020) gắn với kỷ niệm 45 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2020) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020);

4. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020);

5. Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020);

6. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) và 75 năm thành lập lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế (05/9/1945 - 05/9/2020);

7. Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Huế - Hà Nội - Sài Gòn (8/10/1960 - 08/10/2020);

8. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020);

9. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020);

10. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020);

11. Festival Huế lần thứ XI – 2020.

Ngoài ra, đối với các ngày lễ kỷ niệm khác trong năm 2020 các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ tình hình và nhu cầu thực tiễn để xây dựng kế hoạch tổ chức với quy mô phù hợp.

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Vì vậy, yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan gắn tổ chức các hoạt động, lễ kỷ niệm với phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng, phát triển quê hương Thừa Thiên Huế nhanh, mạnh và bền vững; xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố văn hóa ASEAN.

TP (Theo CTTĐT tỉnh)
Các tin khác
Xem tin theo ngày