Phân công quản lý 03 di tích đã được xếp hạng năm 2019
Lượt đọc: 2874Thời gian: 16:17 - 19/02/2020
Biểu diễn ca Huế tại Châu Hương Viên

(VHH) - Ngày 18/2/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc phân công quản lý di tích đã được xếp hạng năm 2019. Theo đó, phân công (đợt 12) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, phối hợp quản lý và sử dụng đối với các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng năm 2019, như sau:

STT

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

Quyết định

xếp hạng

Đơn vị trực tiếp quản lý

Đơn vị phối hợp quản lý

Tổ chức

sử dụng

1.

Lăng mộ và Nhà thờ Trần Đình Bá

Lăng mộ: Xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

Lịch sử

Số 3329/QĐ-UBND ngày 26/12/2019

UBND huyện Quảng Điền

Bảo tàng Lịch sử

Gia tộc họ Trần Đình

Nhà thờ: Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền

Lịch sử

Số 3329/QĐ-UBND ngày 26/12/2019

UBND huyện Phong Điền

Bảo tàng Lịch sử

2.

Địa điểm Lùm Chánh Đông

Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

Lịch sử (lưu niệm sự kiện)

Số 3330/QĐ-UBND ngày 26/12/2019

UBND thị xã Hương Thủy

Bảo tàng Lịch sử

UBND phường Thủy Châu và nhân dân làng Thần Phù

3.

Danh nhân Ưng Bình tại Châu Hương Viên

Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

Lịch sử (lưu niệm danh nhân)

Số 3331/QĐ-UBND ngày 26/12/2019

Bảo tàng Lịch sử

UBND huyện Phú Vang

Tổ chức, cá nhân phát huy di sản Ca Huế

 

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày