.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.047
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lượt đọc: 14337Thời gian: 08:55 - 21/07/2021

(VTH) - Theo đó, sau kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, ngày 16/7/2021, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu đã ký ban hành Nghị quyết số: 18/2021/NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là hoạt động nhằm điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV đảm bảo phù hợp với Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc ban hành Nghị quyết mới này để đảm bảo chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV, qua đây nhằm khuyến khích, tạo động lực cho HLV, VĐV trong tập luyện và thi đấu đạt được những thành tích vượt bậc, khẳng định vị thế của thể thao Thừa Thiên Huế đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế, góp phần xây dựng thể thao Thừa Thiên Huế xứng tầm với quá trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo được bước đột phá trong phát triển thể thao thành tích cao Thừa Thiên Huế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, xu hướng phát triển chung của thể thao Việt Nam, khẳng định vị thế của thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 26/7/2021.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm