.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.090
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.
Lượt đọc: 14736Thời gian: 08:41 - 04/08/2021
Trung tâm VHĐA tổ chức tuyên truyền về COVID-19 trên địa bàn tỉnh

(VTH) – Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong tình hình hiện nay, ngày 03/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2226/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đối với công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Mục đích nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, tử tế, nhân văn và nhân ái. Ngoài ra, thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, văn hóa, văn nghệ, điện ảnh… góp phần động viên toàn dân lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế. Tuyên truyền về các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; đề cao giá trị tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tập thể, cá nhân và các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình. Bên cạnh đó, góp phần biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch; giúp người dân có tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; mở diễn đàn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; xây dựng Phim phóng sự "Lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19"; phối hợp với các đơn vị liên quan sáng tác các tác phẩm điện ảnh, thông tin tuyên truyền phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Phát huy tối đa vai trò của đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh trong sáng tác, tuyên truyền, cổ động nhằm tạo tâm lý tích cực, giải tỏa tinh thần, cổ vũ tình nhân ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và toàn xã hội trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm