.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 14.659
Tạm thời cấm treo băng rôn quảng cáo thương mại tại một số tuyến đường ở Huế.
Lượt đọc: 82353Thời gian: 11:46 - 17/01/2014
     (VP) - Ngày 14/01/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 268/UBND-VH về việc tạm thời cấm treo băng rôn quảng cáo thương mại tại một số tuyến đường ở Huế.

     Để triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; ưu tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
     Trong lúc chờ Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2020, định hướng năm 2030 được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tạm thời cấm thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo thương mại trên phương tiện băng rôn ở một số tuyến đường (trừ trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) cụ thể: đường Lê Lợi: đoạn từ góc đường Điện Biên Phủ đến góc đường Đội Cung; đường Lê Duẩn: đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên; đường Hùng Vương: đoạn từ ngã 6 Hà Nội đến ngã 6 Nguyễn Huệ; đường Hà Nội; đường 23 tháng 8.
Sở VHTTDL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm