.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 5.592
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 73166Thời gian: 15:37 - 14/07/2016
A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 02, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3812150
 
B. Cơ cấu tổ chức:
 
* Trưởng phòng: 
- Họ và tên: Lê Ngọc Tư
* Các Phó trưởng phòng: 
- Họ và tên: Huỳnh Quốc Việt
- Học và tên: Lê Xuân Vũ
 
C. Chức năng, nhiệm vụ:
 
I. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý thể dục thể thao là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ về thể dục thể thao, bao gồm thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

a) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các liên đoàn, hội thể thao quốc gia và địa phương vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

e) Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

g) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, thể thao dưỡng sinh, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

h) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

i) Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;

k) Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo công tác xã hội hóa thể dục thể thao.

2. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

c) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

e) Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

3. Các nhiệm vụ khác:

a) Tham mưu Giám đốc Sở quản lý sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch và kế hoạch được phê duyệt;

b) Phối hợp với các đơn vị chức năng, tham mưu Giám đốc Sở thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo thử nghiệm các môn thể thao mới phù hợp với địa phương nhưng chưa có điều kiện phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Quản lý thể dục thể thao có Trưởng phòng, không quá hai Phó Trưởng phòng và một số công chức nghiệp vụ.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

3. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức của phòng Quản lý thể dục thể thao do Trưởng phòng quyết định.

4. Biên chế của Phòng Quản lý thể dục thể thao nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao được phân bổ hằng năm.

 

TTTĐT
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm