.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 46.128
Đổi tên Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật thành Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 89565Thời gian: 10:33 - 09/07/2014

(VHH) - Ngày 19/6/2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 về việc đổi tên Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật thành Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng đào tạo chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống: Ca Huế, Ca kịch Huế, Ca múa cung đình Huế; liên kết với các Trường Cao đẳng, Đại học về văn hóa, nghệ thuật tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mở các lớp đào tạo Đại học, Cao đẳng, cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trường có bề dày xây dựng và phát triển trên 35 năm. Sau khi hợp nhất Sở Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao và Du lịch, ngày 20/10/2008, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động, trường được tổ chức và hoạt động theo đúng điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 54/2011/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, Trường đang tích cực hoàn thành dự án xây dựng tại địa điểm mới và tập trung hoàn thành Đề án, xúc tiến hồ sơ báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm