.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 1.689
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Đoàn Bóng đá
Lượt đọc: 65761Thời gian: 14:22 - 07/10/2016

I. Thông tin liên lạc:  Địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học (khán đài B SVĐ), thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3817228, Fax: 0234.3811591.

II. Cơ cấu tổ chức:
* Giám đốc:
- Họ và tên: Trần Quang Sang.
* Phó Giám đốc:
- Họ và tên: Nguyễn Đình Tuấn.
III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Vị trí và chức năng

Đoàn Bóng đá Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động của Đoàn Bóng đá và lĩnh vực bóng đá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn bóng đá Huế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đoàn Bóng đá Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý lĩnh vực bóng đá thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao;

2. Trình Giám đốc Sở phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm, các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Đoàn Bóng đá phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh;

3. Xây dựng hệ thống bóng đá phong trào từ tỉnh về cơ sở để phát triển nguồn vận động viên trẻ bổ sung cho các tuyến trong hệ thống đào tạo trẻ của Đoàn Bóng đá;

4. Tuyển chọn cầu thủ, huấn luyện và quản lý các đội bóng của Đoàn Bóng đá. Quản lý, tổ chức việc tập luyện, giáo dục đạo đức, tâm lý thi đấu cho vận động viên tham gia các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế;

5. Phát triển, tuyển chọn các tài năng bóng đá trẻ để cung cấp lực lượng cho các đội tuyển bóng đá của tỉnh, quốc gia và tham gia thi đấu các giải trẻ quốc gia, khu vực;

6. Phối hợp, liên kết với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn tỉnh để xây dựng, phát triển phong trào tập luyện bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế;

7. Phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao trình Giám đốc Sở về chương trình, kế hoạch xã hội hóa hoạt động bóng đá trên địa bàn toàn tỉnh, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

8. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tài liệu, tư liệu về chuyên môn bóng đá để xây dựng kế hoạch, giáo trình, giáo án phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý của Đoàn Bóng đá;

9. Phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bóng đá cho các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu;

10. Tìm kiếm, khai thác các nguồn tài trợ, các nguồn thu khác và quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành;

11. Quản lý, bảo quản và phát triển các cơ sở hạ tầng của Đoàn bóng đá như sân tập, sân thi đấu, nhà ở vận động viên, trụ sở làm việc, các trang thiết bị phục vụ luyện tập và thi đấu; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn trong khu vực cơ quan và các địa điểm, cơ sở vật chất thuộc trách nhiệm quản lý của Đoàn;

12. Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, thanh tra, giải quyết các khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng và các vi phạm tiêu cực về bóng đá theo quy định của pháp luật;

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức, vận động viên, huấn luyện viên của Đoàn bóng đá theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, huấn luyện viên trong chiến lược lâu dài của Đoàn bóng đá;

15. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

16. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Đoàn bóng đá Huế có Trưởng Đoàn và không quá hai Phó Trưởng Đoàn.

Trưởng Đoàn bóng Huế đá là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Đoàn bóng đá Huế.

Phó Trưởng Đoàn là người giúp Trưởng Đoàn, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng Đoàn phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn và pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.

2. Các tổ chức trực thuộc gồm:

- Phòng Hành chính Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Đội Bóng đá chuyên nghiệp.

Trưởng Đoàn bóng đá Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn bóng đá Huế được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Đoàn Bóng đá Huế do Trưởng Đoàn quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

3. Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài số lượng người làm việc được giao, Trưởng Đoàn bóng đá Huế có thể hợp đồng thêm một số lao động để bố trí làm tạp vụ, bảo vệ, nhân viên kỹ thuật và một số công việc khác của Đoàn Bóng đá Huế theo nhu cầu và kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt.

Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Trưởng Đoàn bóng đá Huế quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm