.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 12.722
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Lượt đọc: 9557Thời gian: 14:15 - 08/02/2022

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau:

- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Văn hóa và Thể thao là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045; thực hiện thành công Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Hoàn thiện nền tảng cơ bản xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện chương trình Chuyển đổi số của Ngành nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Hoàn thiện hạ tầng tích hợp, số hóa thông tin, đảm bảo an toàn thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh và các hệ thống thông tin quản lý của ngành Văn hóa và Thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm