.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.923
Thông báo Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân nhân, Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II năm 2018.
Lượt đọc: 8307Thời gian: 10:34 - 14/07/2017

(VHH) - Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 9 tháng 11 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2018; Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiến hành xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2018 cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, với mục đích xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thuộc 6 loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian.

Việc xét chọn nhằm tìm ra những cá nhân có đủ tiêu chuẩn để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018;

Theo lộ trình, Sở Văn hóa và Thể thao nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2018 trước ngày 30 tháng 8 năm 2017. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ trả lời bằng văn bản cho cá nhân được biết; trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn cá nhân hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa. Đến tháng 10/2017, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi cư trú hoặc hội nghề nghiệp của cá nhân đề nghị xét tặng đang hoạt động để đưa vào hồ sơ xét tặng. Tháng 11/2017, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để lấy ý kiến nhân dân; họp Hội đồng cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ. Tháng 12/2017, Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2018.

Để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin đến các cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để đề nghị xét tặng, đề nghị các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời triển khai các nội dung theo Công văn đính kèm bên dưới.

Tập tin đính kèm:
BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm