.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.211
Hướng dẫn lắp đặt mạng CPNet
Lượt đọc: 7585Thời gian: 16:31 - 08/05/2018

(VHH) - Thực hiện Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết nối mạng diện rộng của tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng (CPNet) và triển khai mạng Inernet tập trung cho hạ tầng mạng dùng chung của tỉnh. Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành văn bản số 329/SVHTT-VP gửi các đơn vị thuộc Sở về việc triển khai đăng ký lắp đặt mạng CPNet

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 404/STTTT- CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 24/4/2018 về việc hướng dẫn triển khai Kết nối mạng diện rộng tỉnh bằng mạng CPNet và Internet tập trung của tỉnh Thừa Thiên Huế (Văn bản hướng dẫn được đính kèm bên dưới)Sở Văn hóa và Thể thao thông báo để các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở biết, triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm