.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 20.886
Ban hành quy định quản lý, vận hành hệ thống thông tin và thẻ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lượt đọc: 9127Thời gian: 09:00 - 09/05/2018

(VHH) - Quy định được áp dụng tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và cấp xã, phường, thị trấn; các Hội đặc thù được giao biên chế; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có liên quan trong việc quản lý hệ thống thông tin công chức.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh, ban hành quy định về việc triển khai việc cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; sử dụng và quản lý Thẻ điện tử cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cho công tác quản lý nhà nước được đồng bộ và thống nhất, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong toàn Ngành biết để triển khai thực hiện, sử dụng đúng theo quy định đã ban hành./.

(Văn bản Quyết định, quy định đính kèm bên dưới).

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm