.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.644
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số điện tử dành cho tổ chức, cá nhân
Lượt đọc: 9249Thời gian: 08:57 - 16/05/2018

Sở Văn hóa và Thể thao nhận được Công văn số 60/TTCNTT&TT-CNTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông về việc bàn giao và tập huấn sử dụng chữ ký số cho các cá nhân, tổ chức đã đăng ký. Để tạo thuận lợi cho các cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu sử dụng chữ ký số trước khi tham dự lớp tập huấn, Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng chữ ký số <Tài liệu đính kèm tải mục bên dưới>

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm