.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 720
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 85184Thời gian: 15:37 - 14/07/2016

 

A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3826334
B. Cơ cấu tổ chức:
 
             * Trưởng phòng:
- Họ và tên: Nguyễn Quê
* Phó Trưởng phòng:
- Họ và tên: Phan Văn Thảo

C. Chức năng, nhiệm vụ:

I. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý văn hóa là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ trên các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học - nghệ thuật, thư viện, quảng cáo, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm và các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

- Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

- Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

- Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh);

- Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang khác để dàn dựng, tổ chức chương trình biểu diễn trực tiếp trước công chúng, khán giả.

d) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

e) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

g) Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

h) Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở trong việc xem xét hồ sơ, thủ tục đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Về điện ảnh:

a) Tham mưu Giám đốc Sở làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

b) Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

c) Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

d) Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;

đ) Phối hợp với Thanh tra Sở hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

3. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, quản lý các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

b) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

d) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa và thể thao theo quy định của pháp luật;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

4. Về quyền tác giả, quyền liên quan:

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

c) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

5. Về thư viện:

a) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thư viện.

6. Về quảng cáo:

a) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

b) Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

c) Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

d) Tham mưu Giám đốc Sở kiểm tra các hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).

7. Về nghiên cứu khoa học:

a) Tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, tổ chức thẩm định đề cương và tham gia nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đăng ký đề tài cấp tỉnh và cấp bộ về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;

b) Giúp Giám đốc Sở theo dõi các hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đăng ký đề tài cấp tỉnh và cấp bộ về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

8. Về dịch vụ văn hóa; xuất nhập văn hóa phẩm:

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng quy hoạch đối với một số loại hình dịch vụ văn hóa;

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương;

c) Theo dõi, kiểm tra, tham mưu Giám đốc Sở cấp phép xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 88/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhầm mục đích kinh doanh.

9. Về văn học:

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Về lễ hội:

Tham mưu Giám đốc Sở quản lý các lễ hội trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội; thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp phải được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép tổ chức lễ hội theo quy định của pháp luật.

11. Về các công tác khác: Thực hiện theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Quản lý văn hóa có Trưởng phòng, không quá hai Phó Trưởng phòng và một số công chức nghiệp vụ.

2. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

a) Bộ phận quản lý nghệ thuật, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, thư viện và công tác nghiên cứu khoa học.

b) Bộ phận quản lý dịch vụ văn hóa, quảng cáo, xuất nhập văn hóa phẩm.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

4. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức của Phòng Quản lý văn hóa do Trưởng phòng quyết định.

5. Biên chế của Phòng Quản lý văn hóa nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao được phân bổ hằng năm.

 

TTTĐT
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm