.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 47.650
Khai mạc lớp huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị - pháp luật năm 2017
Lượt đọc: 37457Thời gian: 08:55 - 22/08/2017

(VHH) - Sáng ngày 22/8/2017, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao; Ban Chỉ huy Quân sự Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Lễ Khai mạc Lớp Huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị - pháp luật năm 2017 cho 75 học viên là lực lượng tự vệ trong toàn Ngành.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Thiên Bình, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã nêu rõ tầm quan trọng của việc tăng cường công tác huấn luyện tự vệ, giáo dục chính trị trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Đây là lớp học nằm trong chương trình huấn luyện tự vệ hằng năm của Sở Văn hóa và Thể thao nhằm rèn luyện, giáo dục ý thức chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho lực lượng tự vệ trong toàn ngành. Đồng thời trang bị kiến thức, trình độ chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng trong chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ khối cơ quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao trong tình hình mới.

Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày tại Khe Trẹm, phường An Tây thành phố Huế.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm