.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 29.282
Bộ tiêu chuẩn Việt Nam xếp hạng cơ sở lưu trú
Lượt đọc: 110921Thời gian: 16:27 - 21/12/2010

           Tổng cục Du lịch ban hành bộ tài liệu "HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH" nhằm đánh giá, phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

               Các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm có thể tại các tài liệu cụ thể thông qua các tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Nghiệp vụ Du lịch
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm