.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 36.359
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011
Lượt đọc: 42034Thời gian: 18:07 - 01/08/2011

        (VP) - Chiều ngày 30/7/2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011 tại Nhà khách T26, Văn phòng Trung ương Đảng (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Tham dự Hội nghị gồm có Ban Giám đốc Sở; trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở; thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; đại diện lãnh đạo phòng VHTT các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy; Trung tâm TDTT thành phố Huế, Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Hương Thủy và cán bộ chuyên viên khối cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 
Những tháng đầu năm 2011, với khí thế thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được triển khai khá đồng bộ, hiệu quả. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, đa dạng, đều khắp với chất lượng ngày càng được nâng cao. Doanh thu du lịch tăng trưởng ổn định. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác gia đình được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt; hoạt động quản lý nhà nước được tăng cường, giữ vững môi trường văn hóa, du lịch lành mạnh. Vai trò tham mưu, quản lý, triển khai hoạt động của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin được tăng cường và phát huy hiệu quả.
Những tháng cuối năm 2011, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tập trung xây dựng các sản phẩm và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch, phát triển nguồn khách, phấn đấu đạt 1,6-1,65 triệu lượt khách. Trong đó có một số hoạt động cần tập trung chỉ đạo tốt một số hoạt động chính: về văn hóa, gia đình: tổ chức tốt Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc Giải Sao Mai 2011; thực hiện đĩa DVD một số tình khúc hay về Huế; chuẩn bị nội dung tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; hoàn thiện Quy chế phân cấp, công nhận, công nhận lại danh hiệu văn hóa...; về thể thao: tổ chức tốt các giải thể thao diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là các giải thể thao chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9...; về du lịch: chuẩn bị các nội dung cho Năm Du lịch quốc gia 2012; tham gia tốt Hội chợ ITE HCMC tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội chợ JATA tại Nhật Bản...
Đức Lộc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm