.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 39.382
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Lượt đọc: 34087Thời gian: 11:29 - 15/07/2011

         (VP) - Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; trong hai ngày 14/7 và 15/7/2011, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức "Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng" cho toàn thể Đảng viên và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Sở nhằm nghiên cứu và quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI.

Tại Hội nghị, các học viên đã nghe đồng chí Phan Công Tuyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt một số nội dung về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X (2006-2010) và phương hướng, nhiệm vụ 5 (2011-2015) nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI và một số nội dung về tình hình Biển Đông.
Sau Hội nghị, các Chi bộ sẽ tiến hành xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Đức Lộc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm