.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 36.986
Thừa Thiên Huế triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" giai đoạn mới
Lượt đọc: 20584Thời gian: 17:06 - 02/11/2011
(VP) - Sáng ngày 02/11/2011, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đã phổ biến đến các địa phương Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới; Thông tư số 12/2011/TT ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".
 
 
Mục đích yêu cầu của chương trình phối hợp nhằm tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa. Tăng cường sự thống nhất chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp và ý thức chủ động, tích cực của người dân ở khu dân cư tham gia Cuộc vận động góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Hữu Uy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm