.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 26.805
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống tộc người Tà Ôi, huyện A Lưới"
Lượt đọc: 76272Thời gian: 23:46 - 29/08/2014

(VHH) - Ngày 28/8/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu đề rài “Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống tộc người Tà Ôi, huyện A Lưới.

Đây là đề tài được triển khai trong 2 năm 2013-2014 với mục tiêu khảo sát, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy nghề dệt Dzèng truyền thống của đồng bào tộc người Tà Ôi, huyện A Lưới; trên cơ sở đó xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể.

Dệt Dzèng là lệ vật không thể thiếu trong các sinh hoạt cộng đồng của người Tà Ôi. Sản phẩm Dzèng sẽ được sử dụng trong các trang phục truyền thống, trang phục lễ hội. Sắc màu của các trang phục Dzèng được tô điểm rực rỡ trong ánh lửa bập bùng cùng âm thanh rộn rã của tiếng cồng chiêng và các loại nhạc cụ khác trong các đêm lễ hội, tạo nên những nét văn hóa độc đáo giàu bản sắc của vùng đồng bào các tộc người Tà Ôi nói riêng cũng như đồng bào các dân tộc A Lưới nói riêng.

Quá trình thực hiện đề tài, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng được bộ hồ sơ khá đầy đủ thông qua việc khảo sát, nghiên cứu về nghề dệt Dzèng truyền thống của tộc người Tà Ôi, là cơ sở để xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó chứa đựng các thông tin về hình ảnh mô tả quy trình kỹ thuật dệt Dzèng, nghệ nhân dệt Dzèng, các sản phẩm, thành phẩm, các mẫu hoa văn, mô típ trang trí với trên 100 mẫu. Qua đó cũng đã lấy ý kiến việc cam kết bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của các nghệ nhân thực hành nghề dệt Dzèng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với VTV Huế sản xuất phim tư liệu khoa học di sản nghề dệt Dzèng truyền thống của người Tà Ôi, hệ thống hóa một cách khoa học, bài bản những nội dung, giá trị đặc trưng của nghề dệt Dzèng Tà Ôi.

Việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về dệt Dzèng trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ để khôi phục, phát triển nghề dệt Dzèng truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền, mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào tộc người Tà Ôi gắn với nghề dệt Dzèng độc đáo của họ.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm